Oferta Stowarzyszenia Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Oferta Stowarzyszenia Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

"Oferta Stowarzyszenia Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku "Wejherowscy seniorzy a samorządność i kultura" złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)".